VEEBILEHE KUJUNDUSE VÄLJATÖÖTAMINE

creative

VEEBILEHE KUJUNDUSE VÄLJATÖÖTAMINE

Mis on veebilehe kujundus? Lihtsalt ilus välimus? Veebilehe külastajate tähelepanu köitev taust? See, mis oli veel eile aktuaalne, muutub tänapäeval mineviku igandiks, igavaks standardiks. Just sellepärast ei ole kujunduse loomise peamiseks eesmärgiks ilusa pildi loomine, vaid ettevõtte eesmärkide, ideede ja põhimõtete graafiline kujutamine.
Te võite mitte kahelda selles, et:
  • kujundus on välja töötatud vastavalt antud valdkonna viimastele tendentsidele ja uuendustele;
  • kujundus hakkab olema atraktiivne ja huvitav veebilehe külastajate jaoks, mis omakorda tähendab potentsiaalsete klientide arvu suurenemist;
  • kujunduse väljatöötamisega tegelevad tõelised oma ala professionaalid;

USABILITY (TARBIMISOMADUSED)

Veebilehe „usability" – teadus, mis võimaldab teha Teie kodulehte kasutajatele maksimaalselt mugavaks ja lihtsaks sõltumata nende tehnilise ettevalmistuse tasemest ning arvuti ja Interneti kasutamisoskusest. Seda protsessi kasutatakse selleks, et teostada maksimaalselt täpne veebilehe efektiivsuse ja kättesaadavuse analüüs kasutaja vaatevinklist. Kvaliteetne „usability" suurendab Teie tulu tänu suurema arvu klientide meelitamisele.
Veebilehe kujunduse väljatöötamisega meie stuudios kaasneb kindlasti „usability" läbitöötamine, mille tulemusena on (muutub) Teie veebileht külastajatele huvitav ja arusaadav.

VEEBILEHTEDE KUJUNDUSE LOOMISE ETAPID:

1. Ettevalmistus. Vastavalt Teie poolt esitatud informatsioonile koostatakse tulevase veebilehe ligikaudne struktuur.
2. Visandid paberil. Eelnevalt koostatakse tulevase veebilehe käsitsi joonistatud eskiis. Seda tehakse selleks, et näha ja mõista, kuidas hakkab välja nägema projekti graafiline kujundus. Tänu sellistele visanditele on võimalik näha puudusi ja õigeaegselt neid parandada.
3. Veebilehe makett. Veebilehe kinnitatud makett töötatakse välja graafilises redaktoris. Vajadusel tehakse parandused ning makett saadetakse viimistlusse.
4. Maketti jaotamine tükkideks. Ettevalmistatud makett lõigatakse tükkideks, et teostada seejärel html-lehe küljendus.
5. Maketti tükkidest koostatakse ühtne html-leht. Küljendatakse, seejärel teostatakse rida tehnilisi tegevusi, mille tulemusena saame veebilehe valmiskujunduse.