Veebilehtede analüüs ja audit

website   Sihtrühma meelitamiseks veebilehele viiakse läbi põhjalik uuring, mille eesmärgiks on veebilehe sihtrühma, nende nõudmiste ja huvide väljaselgitamine. Samuti veebilehe kujunduse ja selle sisu vastavusse viimine sihtrühma huvidega jne., s.t. täisväärtuslik turuuuringu tegemine.

Kompleksuuringute läbiviimise tulemusel koostatakse aruanne, milles kajastatakse, kui hästi on läbitöötatud veebileht lähtudes struktuurist, mugavusest, positsioonist otsingusüsteemides. Aruande tulemuste alusel antakse soovitusi, missuguseid muudatusi on vaja teostada veebilehel, et teha seda mugavamaks ja ilmekamaks kasutajatele, tagada otstarbeline traffic, s.h. selle edendamise abil otsingusüsteemides.

Üldiselt võib kõik meetmed jaotada järgmisteks etappideks:

Veebilehe struktuuri analüüs ja usability

Termin „usability“ tähendab mugavat navigeerimist mööda veebilehte, mis on oletatavasti tähtsam, kui sellel esitatud informatsioon. Kuidas saab kasutaja leida teda huvitavat informatsiooni, kui ta lihtsalt ei saa seda leida?

Me analüüsime Teie veebilehte kasutaja vaatevinklist, s.t. kasutaja silmade läbi.

On vaja pidada meeles, et kasutajale, kes leidis Teie veebilehte Internetist, on vaja tagada täielik kasutusmugavus ja informatsiooni kiire leidmine.

Veebilehe audit

Kahjuks ei ole traffic otsingusüsteemides mingitel põhjustel alati otstarbeline, väga tihti kasutatakse ressurssi 1-2% ulatuses. Samuti on võimalik, et kasutajad lihtsalt ei leia veebilehte otsingusüsteemide kaudu.

Antud etapil viiakse läbi traffic`u analüüs, s.t. kust saabuvad kasutajad veebilehele: kas otsingusüsteemide, kataloogide, reklaampindade vms kaudu. Edasi analüüsitakse traffic`u allikaid vastavalt efektiivsuse kriteeriumitele, ühe kasutaja maksumusele, potentsiaalsete klientide mahule. Näiteks kasutajate massilisel sattumisel veebilehe just otsingusüsteemidest, viiakse läbi nende positsioonide analüüs, kus asub Teie veebileht otsingusüsteemides otstarbeliste otsingupäringute järgi.

Kuna veebilehe külastatavus on üks tähtsaimatest Teie äri edukuse näitajatest, siis sõltub sellest potentsiaalsete klientide arv ning järelikult ka Teie ettevõtte tulu.

Soovitused veebilehe arendamiseks

Veebilehe kompleksanalüüsi ja auditi läbiviimise tulemuste alusel saab anda üksikasjalikud soovitused veebilehe edendamiseks otsingusüsteemides ning sihtrühma kuuluvate külastajate arvu suurendamiseks.

Veebilehe analüüsile ja auditile järgneb VEEBILEHE OPTIMEERIMISE etapp, mille käigus kodulehel rakendatakse kõik väljatöötatud soovitused.