SEO– Copywriting

SEO 2 SEO-copywriting – tekstide loomine avaldamiseks veebilehtedel

See mõiste koosneb kahest osast – SEO ja copywriting.

SEO (i.k. Search Engine Optimization – optimeerimine otsingusüsteemidele) – teksti optimeerimine edendamiseks otsingusüsteemides selliselt, et kasutaja, kes loeb veebilehel avaldatud informatsiooni ei märkaks fraase, mis aitavad kaasa veebilehe edendamisele otsingusüsteemides.Copywriting – erineva temaatika ja raskusastmega tekstide kirjutamine. See tähendab, et veebilehel avaldatav tekst töötatakse välja meie kvalifitseeritud spetsialisti poolt. Teil jääb ainult valida teksti või artikli temaatikat ja suunda, meie aga valime materjali, kirjutame vajaliku artikli ja avaldame seda Teie veebilehel. Samuti võime töötada välja reklaamteksti.